Xe Lăn

Mổi xe US$200.00 gồm chi phí mua xe, khắc tên người bảo trợ và người nhận, khảo sát từng đối tượng, chuyên chở xe đến địa điểm cấp phát, giúp chuyên chở xe về quê, ngoài ra còn chi phí quãng bá chương trình qua Báo Chí, Radio, T.V. DVD, chụp hình gởi cho người tặng, tem thư gởi hình, gởi receipt v.v…chỉ có $200.00 nhưng nó thay đổi cả cuộc đời tàn phế của họ, như giúp đở họ cái cần câu để họ có thể tự đi lại buôn bán giấy số làm ăn sinh sống. Sau khi quí vị nhận được tấm hình người nhận xe của quí vị, xin quí vị liên lạc trực tiếp để giúp đở thêm cho họ nếu có thể, vì trên bản tên có ghi rỏ tên và địa chỉ người nhận.