\

Cầu

Thay những chiếc cầu khỉ khó đi, chúng tôi xây những cầu xi-măng, mổi cây cầu từ kinh phí US$3000.00-$5000.00 tùy theo con kinh dài hay ngắn, tùy độ sâu của con kinh, hai bên đầu cầu xây hai cánh bườm và gắn tên người tài trợ, lẽ dĩ nhiên ngoài việc xây dựng còn có các chi phí khác như khảo sát, giám sát, quảng bá trên truyền thông báo chí, Radio, T.V., DVD, tem thư v.v… những tên quí vị tặng cầu trở nên địa danh cho dân làng từ đời nọ sang đời kia, ai đi ngang cây cầu cũng nhớ đến công đức quí vị.